Menu

Privacy Statement

Disclaimer, privacyverklaring en cookiebeleid

Als bezoeker van deze website wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarover staat op deze pagina meer informatie.

U kunt hier ook lezen wat ons cookiebeleid is. Dat is van belang omdat sinds 5 juni 2012 de nieuwe Telecomwet van kracht is. Die verplicht alle websites om hun bezoekers voorlichting te geven over het cookiebeleid en om voor het gebruik van bepaalde cookies voorafgaand expliciet toestemming te vragen.

Disclaimer

Huidverzorgingsinstituut BeauNique besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen, die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huidverzorgingsinstituut BeauNique wijst elke aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van juistheid, actualiteit van de informatie.
Huidverzorgingsinstituut BeauNique kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid

Informatie op de website van Huidverzorgingsinstituut BeauNique kan gebruikt worden voor eigen persoonlijk gebruik, maar alle teksten, foto’s, logo’s en grafisch materiaal is intellectueel eigendom van Huidverzorgingsinstituut BeauNique. De bezoeker van deze site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Huidverzorgingsinsituut BeauNique.

Privacyverklaring en cookiebeleid

Huidverzorgingsinstituut BeauNique, gevestigd aan Kennemerpark 35a 2051KP Overveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.instituutbeaunique.nl Kennemerpark 35a 2051 KP Overveen 023-5272245.

Nicole Pappot is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidverzorgingsinstituut BeauNique. Zij is te bereiken via info@instituutbeaunique.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverzorgingsinstituut BeauNique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam/- Geslacht/- Geboortedatum/- Adresgegevens/- Telefoonnummer/- E-mail adres/- Lijst met contactgegevens van de klant via de nieuwsbrief van Huidverzorgingsinstituut BeauNique via Mailchimp.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@instituutbeaunique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huidverzorgingsinstituut BeauNique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Huidverzorgingsinstituut BeauNique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonlijke gegevens worden door Huidverzorgingsinstituut BeauNique niet verstrekt aan derden.
Huidverzorgingsinstituut verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidverzorgingsinstituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huidverzorgingsinstituut BeauNique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorgingsinstituut BeauNique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@instituutbeaunique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Huidverzorgingsinstituut BeauNique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidverzorgingsinstituut BeauNique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@instituutbeaunique.nl.

(Huidverzorgingsinstituut BeauNique, Mei 2018)